17 Určují jakýsi základ, na kterém konkrétní společnost stojí. Spoluvytváří pracovní prostředí a identitu značky. Rádi byste lépe definovali své vlastní firemní hodnoty? Nechte se inspirovat úspěšnou společností Philips Lighting a hodnotami, které vyznávají její lidé.

V budově River Garden Office II v pražském Karlíně, kam se společnost Philips přestěhovala před třemi a půl lety, nás uvítal Jiří Tourek, country manager firmy.
„Firemní hodnoty odrážejí jakým způsobem se tvoří prostředí na pracovišti,“ poznamenává na úvod. Hlavně spokojenost zaměstnanců má podle něho obrovský dopad na produktivitu práce. „Hodnoty nejsou jen seznam vět, které visí na zdi v kanceláři. Snažím se, aby lidé hodnotami žili, protože správná firemní kultura se projeví na jejich výkonu,“ podotýká manager Tourek. Zaměstnanec by podle něho měl přijít do práce spokojený, ne dopředu unavený. Pokud zase přijde ve stresu z práce, potom se nespokojenost přenáší i do osobního života a takový člověk žije v kontinuálním napětí. Ve Philipsu se proto snaží, aby míra stresu byla co nejmenší – i vrcholoví manageři sedí v open spacu přímo se svými lidmi.

Klademe důraz na inkluzivitu, vstupuji do prostředí svých zaměstnanců tím, že sedím mezi nimi, takzvaně dýchám spirit kanceláře se svými podřízenými, což ve výsledku snižuje jejich stres. Nemusí se obávat ´jsem pozvaný k řediteli, asi mě vyhodí´,“ uvádí Jiří Tourek. Nejlepší výhled má podle něho ředitel, pokud sedí mezi svými lidmi. Ve Philipsu funguje takzvaný Activity based workspace environment, kde nikdo ze zaměstnanců nemá své stálé místo, ale sedí s lidmi, se kterými zrovna ten konkrétní den potřebuje spolupracovat. To lehce demistifikuje roli nadřízeného. Je důležité, co konkrétní osoba umí a ne co má na vizitce. Není odstupňováno podle velikosti kanceláře, kdo má jakou pozici, i ředitel sedí mezi svými lidmi tam, kde zrovna potřebuje.

Spolu zvládneme víc aneb rovnováha práce a osobního života


Aby v Philipsu docílili kreativnějšího zapojení lidí, utváří firma otevřenou atmosféru. „Nezáleží na tom, kdo zastává jakou funkci, třeba vyšší nebo nižší, lidí na vyšších postech se nikdo nemusí bát,“ podotýká Jiří Tourek. Jeho běžný den se skládá třeba ze sekvence telefonních hovorů, které si klidně vyřídí na gauči nebo v telefonní budce, a potom si sedne na takzvaný hot desking neboli přímo mezi své lidi. Nikdy by si sám pro sebe nezabral velkou zasedačku, aby v ní celý den pouze telefonoval.
Jdu jako příklad pro zaměstnance. Můžu pracovat klidně i doma nebo v kavárně. Máme důvěru v to, že jsme nabrali kvalitní pracovníky a to se vyplácí,“ vyjmenovává ředitel Tourek. Když může odejít z kanceláře dřív, udělá to, aby pak zbylou práci dodělal večer. Takzvaný Work-life integration založený především na důvěře není o tom, že člověk sedí v kanceláři od devíti do pěti, ale o tom, že zaměstnanec umí propojit pracovní a soukromý život. Mimochodem sedět v práci ještě neznamená odvést dobrý výkon. Při práci z domova je pak stěžejní důvěra. „Máme nastavené firemní cíle a věříme si, že vykonáme maximum pro jejich naplnění,“ poznamenává Jiří Tourek.

Zákazník na prvním místě

Způsob, jak se chovám ke svým zaměstnancům, odráží to, jak se pak zaměstnanci chovají k našim klientům,“ vysvětluje ředitel Tourek takzvaný princip give and take (dávat a brát). Pak se nestane, že podřízení přijdou třeba na schůzku s klientem a stězují si na pracovní prostředí, naopak prohodí „Máme fajn šéfa“, a zákazník si řekne „Wau, to je firma, tam jsou lidi v klidu.“
Ke kultuře firmy Philips patří i snaha vytvořit pozici důvěryhodného dodavatele. Front line týmy jsou v kontaktu se zákazníky každý den. Sounáleží s kulturou firmy a vytvářejí v klientech pocit důvěry. Spokojeného zákazníka je dobré si získat, úspěch si zasloužit. Ideálním způsobem je přemýšlet tak, že vše, co děláme, děláme pro spokojeného zákazníka.

Velký hráč

„Pro moje zaměstnance je velká výzva, aby se stali podnikateli v rámci firmy. Když uvidí příležitost, aby za ní šli,“ podotýká country manager. Nechce v týmu úzce profilované lidi, ale týmové hráče, kteří se umí dívat přes své vlastní hranice a mají kuráž sami přijít s inovacemi. Vedení totiž velmi často z kapitánského můstku nevidí, co se děje v podpalubí. Ano, možná má loď na té velké díře záplatu, ale možná bychom ji mohli opravit ještě nějak jinak. Inovovat je možné stále i za pochodu. Například způsob, jakým se uzavírají smlouvy nebo prodejní modely. Philips chce mít v týmu ty nejlepší zaměstnance na trhu a chce zařídit, aby neodešli. Proto firemní kulturu netiskne na plakáty, ale prožívá ji v rámci každého dne.

Vášeň pro výsledek

Zaměstnanci by sami měli mít vášeň pro to, aby vždy dotáhli svůj úkol až do konce a nevzdávali se. Vyžádat si ještě jedno setkání a svůj přístup orientovat tak, že „nějak to vyřešíme.“ Týmy jsou velice úzce propojené a pracují v jednom prostoru. Učí se sdílet informace. Jak k tomu všemu přispívá pracovní prostředí? Kanceláře se dnes hodně otevírají lidem. Dříve se recepce a zasedačka nacházela hned u vchodu do kanceláří, dnes často návštěvy projdou celou firmou, než se usadí v meeting roomu. Když HR manager nabírá lidi, nejdřív jim ukáže celé prostředí kanceláře. Na pracovišti by se především lidé měli cítit dobře. Proč se tedy firma Philips stala letos již potřetí partnerem soutěže Zasedačka roku?

„U nás ve firmě se věnujeme pracovnímu prostředí a tomu, jak světlo dotváří prostor a design,“ vysvětluje ředitel Tourek propojení s tématem kancelář. Velkou výzvou je pro něj kvalitní a produktivní zaměstnanec. Takový potřebuje inspirativní prostředí k tomu, aby byl interaktivní, kreativní a přicházel s novými inspirativními nápady. „Lidé už totiž nehledají jen zaměstnání, ale místo, kde budou trávit třeba polovinu veškerého svého času.  Nová doba přináší i větší nároky na pracovní prostředí. Možná budou kanceláře v budoucnu tvořit spíše jakýsi hub – tedy příjemné místo, kam lze během dne přijet kdykoliv a diskutovat s kolegy“.