Úvodní foto: Albert Bridge

Díky přirozenému životnímu cyklu výrobků vygeneruje vaše kancelář (firemní či home office) dříve či později nějaký elektroodpad. Co to vlastně je? Jedná se o elektrozařízení, což je v kanceláři zejména výpočetní technika, která již dosloužila. Prostě jste se ji rozhodli vyřadit, například kvůli částečné nebo plné nefunkčnosti, z důvodu zastaralosti či parametrům, které neodpovídají vašim potřebám. Vzniká tím věčné dilema – kam s ním?

Věděli jste, že elektroodpad je plný drahých kovů?!

Co všechno je elektroodpad?

Elektroodpadem se může stát v kanceláři letos – stolní počítač neboli PC vč. klávesnice, repráky a myši, notebook, tiskárna, kopírka, LCD monitor, síťové prvky, server, router, switch, modem atd. Patří sem ale také nefunkční či poškozen é mobilní, pevné či přenosné telefony, faxy a také záznamníky, diktafony, audio a video technika jako diaprojektory. Patří sem ale také nabíječky, baterie (vč. automobilových) a galvanické články, výbojky, zářivky a úsporné žárovky.
Samostatnou kategorií je takzvaně elektrošrot, což jsou dílčí části kancelářských přístrojů, jako například desky plošných spojů (základní desky, paměti, přídavné karty z PC) s obsahem DK, napájecí zdroje AT/ATX, mechaniky FDD/CD/DVD, počítačové, síťové a komunikační kabely, chladiče a další.
Mimo výpočetní a kancelářské techniky jsou za elektroodpad považovány malé a velké spotřebiče, které se také v mnohých kancelářích nacházejí. Je to například myčka nádobí, mikrovlnná trouba, vysavač, kávovar, elektrická varná konvice, ventilátor či klimatizační jednotka, videokamera, tuner, zesilovač, video či dvd přehrávač…

Elektroodpad nesmí do kontejnerů!

Jak asi správně tušíte, elektroodpad a elektrošrot do kontejnerů a popelnic na komunální či směsný odpad prostě nepatří. Často obsahuje nebezpečné, nebo naopak cenné složky, které je třeba vyseparovat a speciálně zpracovat.

První cestou, kterou vám umožňuje zákon, je odvézt staré či nefunkční spotřebiče a přístroje prodejcům. Ze zákona mají totiž výrobci a dovozci elektrospotřebičů povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude financována recyklace starších výrobků. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. Cílem je eliminace elektroodpadu a snaha o jejich opětovné použití a recyklaci. Koncoví prodejci tak mají povinnost tyto staré či nefunkční kusy odebrat bez dalších nároků či podmínky koupě nového zboží.

Speciální výkupny elektroodpadu

Další možností, jak se legálně a vlastně i výhodně zbavit elektroodpadu jsou speciální výkupny. K této činnosti však musí mít oprávnění ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
„Lidé se snaží třídění odpadu vyhýbat, protože je s tím spojeno trochu námahy a času na jeho odvoz. Ale my nabízíme nejen možnost výkupu, tudíž přivezený elektroodpad od vás odkoupíme dle ceníku, ale také svoz odpadu, což znamená, že si pro váš elektroodpad či elektrošrot přijedeme až k vám,“ vysvětluje Pavel Štoll z výkupny elektroodpadu v Praze Vysočanech.

Specializované výkupny elektroodpadu odebírají široké spektrum staré a nefunkční elektrotechniky a jejich součástí. Každá má však své výjimky, protože některé přístroje jsou ve speciální kategorii nebezpečného elektroodpadu a výkupny je odebrat nemohou. Je proto lepší se vždy předem podívat na web příslušné výkupny, nebo ještě lépe zatelefonovat a domluvit se na detailech.

Co se děje s vykoupeným elektroodpadem?

Nebuďme k odpadu lhostejní – postupně bychom tím zničili budoucnost našich dětí. Vám přece není lhostejné, v jakém prostředí budou žít, ne?! A každá drobnost pomůže. Chápeme však, že nejlépe motivuje k třídění odpadu jasná informace, co se s vytříděným odpadem děje.

„Elektroodpad z velké části třídíme hned na místě. Většinu spotřebičů ručně rozebíráme a následně separujeme materiál dle obsahu surovin. Počítačové skříně a plechové kryty jdou ke společnostem, zpracovávajícím železný odpad, desky plošných spojů s obsahem drahých kovů zase jiným zpracovatelům, kteří je z nich extrahují zpátky. Některé zařízení, jako domácí spotřebiče, tiskárny a drobnější elektrospotřebiče nezpracováváme na naší provozovně, ale předáváme partnerské společnosti, která provozuje chráněnou dílnu. Tyto výrobky tedy většinou rozebírají lidé se sníženou pracovní schopností a zaručují jim dlouhodobě práci,“ vysvětluje tajemství recyklace elektroodpadu Pavel Štoll z výkupny elektroodpadu v Praze Vysočanech.

Jak vidíte, správná likvidace elektroodpadu je nejen prospěšná ve vztahu k životnímu prostředí, ale dokonce zaručuje spoustě lidí pracovní příležitosti. Kromě výše uvedeného po celém světě v rámci propagace recyklace elektroodpadu vznikají také různé sochy, nebo jsou části elektroodpadu kutily využívány  na výrobu různých interiérových dekorací.
Co říkáte, nezačnete se recyklaci věnovat důkladněji?

Pokud chcete zavést ve vaší firmě co nejekologičtější provoz, mohly by vás zajímat také tipy na ekologické kancelářské potřeby.